Anunt

Anunt privind rezultatul selecției dosarelor depuse in vederea participarii la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat selectie dosare.PDF (177563)

Publicat astazi, 11.10.2017