Anunt

Anunt privind rezultatul interviului la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat interviu examen promovare_RU.PDF (168329)

Publicat astazi, 12.10.2017