Anunt

Anunt privind rezultatul final la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt rezultat final examen promovare_FP.PDF (164395)

Publicat astazi, 16.10.2017