GRATUIT: PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

GRATUIT: PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

    Urmare a demararii Programului de Cadastru si Carte Funciara in comuna Blagesti, va informam ca in ziua de vineri, 08 noiembrie 2019, reprezentantii Geosilva SRL vor fi prezenti pe raza Comunei Blagesti pentru a incepe derularea campaniei de informare a proprietarilor privind executarea lucrarilor de inregistrare sistematica. In cadrul acestei actiuni de informare se vor distribui pliante catre cetateni, se vor prezenta avantajele / organizarea lucrarilor de cadastru si se vor afisa postere la locurile special destinate: aviziere, scoala, biserica, magazine, etc.

    Campania de informare publica va continua in data de 13 noiembrie 2019 cand se vor organiza sedinte de informare in Blagesti (ora 11 - la Primarie) si Buda (ora 14 - la Caminul Cultural) si respectiv in 14 noiembrie 2019 in Valea lui Ion (ora 11) si Tirdeni (ora 14).

   Orice informatii suplimentare cu privire la derularea acestui proiect gasiti la Primaria Blagesti, biroul Registru Agricol si Cadastru.