GRATUIT: PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

GRATUIT: PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

    Urmare a demararii Programului de Cadastru si Carte Funciara in comuna Blagesti, reamintim faptul ca data limita pentru depunerea actelor de proprietate respectiv a actelor de stare civila in vederea intabularii este 28 februarie 2020.

   Orice informatii suplimentare cu privire la derularea acestui proiect gasiti la Primaria Blagesti, biroul Registru Agricol si Cadastru.