Cerere pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Cerere pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

    Având în vedere demararea proiectului privind extinderea reţelei de alimentare cu gaz, proiect finanţabil prin PNDR, Măsura 3.2.2 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, o conditie necesara pentru dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural, pentru comuna Blăgeşti, jud. Bacău se impune obligativitatea unui număr minim de cereri pentru racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru solicitanții care vor utiliza gazele naturale.

    În aceste condiţii, ataşăm mai jos, modelul de cerere. Dacă nu există posibilitatea deplasării până la primărie, cererea poate fi completată, scanată şi trimisă online, pe adresa de email: primaria_blagesti@yahoo.com


            Prezenta cerere  NU OBLIGĂ persoana în cauză la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale!

cerere racordare gaze Blagesti ALB.docx (15500)
cerere racordare gaze Blagesti ALB.pdf (122146)