Concurs - Administrator Public

Concurs - Administrator Public

ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE ADMINISTRATOR PUBLIC

30. 08. 2016

 

    Primaria comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator public, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale, H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare personalului contractual si HCL 49/19.08.2016 pentru modificarea statului de functii al UAT Blagesti, ca urmare a restrangerii numarului de posturi pentru deservirea microbuzelor scolare si a modificarii structurii functiei de natura contractuala administrator public, stabilirea criteriilor si procedurii de numire si eliberare din functie si atributiile specifice ale administratorului public.

    Concursul va avea loc pe data de 23.09.2016 ora 10.00 proba scrisa si 26.09.2016 ora 10.00 proba de interviu.

Mai jos: componenta dosarelor de inscriere, conditii generale de participare si bibliografia pentru concurs.

Anunt_concurs_admin_public.PDF (851319)

 

Pentru vizualizarea fisierelor de tip pdf: https://get.adobe.com/ro/reader/