Concurs - Administrator Public

Concurs - Administrator Public

PROCES - VERBAL

PRIVIND REZULTATELE SELECTARII DOSARELOR DE CONCURS DEPUSE PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE NATURA CONTRACTUALA

ADMINISTRATOR PUBLIC

19.09.2016

 

PV_selectie_dosare_concurs.PDF (370617)