Concurs – Mânuitor carte

Concurs – Mânuitor carte

    Consiliul Local al comunei Blagesti, judetul Bacau, cu sediul in localitatea Blagesti, str. Primariei, nr. 516, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de manuitor carte, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, HCL nr. 23/31.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Blagesti si al Consiliului Local al comunei Blagesti, HCL nr. 19/31.03.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale "Ion Creanga" Blagesti si HCL nr.26 din 07.04.2017 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant manuitor carte corespunzator unei functii contractuale din cadrul Compartimentului Cultura, Biblioteca Comunala "Ion Creanga" Blagesti.

    Anunt_concurs_manuitor_carte.PDF (862401)

 

Publicat astazi, 14.04.2017