Concurs promovare - Compartimentul Administratie și Relatii Publice și Compartimentul Deservire

Anunt privind organizarea concursului de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Administratie și Relatii Publice și al Compartimentului Deservire

1_Anunt_concurs_promovare_studii superioare.docx (22222)

 

Publicat astazi, 17.11.2021

Ora, 14.00