Consultare documentatii drum expres Bacau - Piatra Neamt

Consultare documentatii drum expres Bacau - Piatra Neamt

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/03.12.2018, art. 16, alin. 1, lit. b) in etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ,,Drum expres Bacau - Piatra Neamt" titular Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, va informam ca Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia membrilor comisiei de analiza tehnica si a publicului spre consultare, prin afisare pe pagina de internet urmatoarele documente:

-           Raportul privind impactul asupra mediului;

-           Studiul de evaluare adecvata;

-           Obiectivele specifice de conservare ale siturilor Natura 2000;

-           Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa;

Documentele mentionate sunt disponibile la urmatoarea adresa de internet: https://www.anpm.ro/ Reglementari/Acorduri de mediu/ Documentatii procedura EIA si EA.

https://www.anpm.ro/ro/documente-procedura-eim-si-ea