Deviz_OSPA_Bacău_-_Studiu_pedologic_PUG_Blăgești_2017

Studiu pedologic si de bonitare privind incadrarea in clase de calitate a terenurilor pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol

Deviz_OSPA_Bacău.pdf (412,3 kB)