Dispozitie nr. 303 din 27.09.2018

Dispozitie nr. 303 din 27.09.2018

Privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

    Primarul comunei Blagesti, judetul Bacau;

Avand in vedere prevederile Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, Legii nr.159/2018 pentru modificarea si completare Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, O.U.G. nr.86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si pentru unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei ;

Avand in vedere adresa nr. 20331 din 24.09.2018 a Institutiei Prefectului Judetului Bacau; 

In temeiul prevederilor 68(1) si 123(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

DISPUN:

Art.1. Se delimiteaza si se numeroteaza sectiile de votare din Circumscriptia

Electorala Comunala nr.17 Blagesti, pentru Referendumul national pentru

revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, dupa cum urmeaza:

Nr. SV            Sediul SV                                          Delimitarea SV

275      Scoala nr.l Blagesti                     Voteaza cetatenii din satul Blagesti lit. A-G

276      Scoala nr.l Blagesti                     Voteaza cetatenii din satul Blagesti lit. H-Z

277      Scoala nr.l Buda                         Voteaza cetatenii din satul Buda

278      Scoala nr.I Valea lui Ion               Voteaza cetatenii din satul Valea lui Ion

279      Scoala Tirdenii Mari                    Voteaza cetatenii din satul Tirdenii Mari

280      Scoala Poiana Negustorului         Voteaza cetatenii din satul Poiana Negustorului

 

Art.2. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau si va fi

publicata potrvit legii.

                                                                                                                             Publicat astazi, 28.09.2018