Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza UAT Blagesti

Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe raza UAT Blagesti

Primarul comunei Blagesti, judetul Bacau,

Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), din L33/2007, cu modificarile ulterioare privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European;

Avand in vedere adresa nr. LMM/7940 din 10.04.2019 a Institutiei Prefectului Judetului Bacau;

In temeiul prevederilor 68(1) si 117(1) din L215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

DISPUN:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral din raza administrativ - teritoriala a comunei Blagesti, pentru perioada campaniei electorale privind alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din mai 2019, dupa cum urmeaza:

-    afisierul din centrul localitatii Blagesti (la Panoschi);

-    afisierul de la Buda (la Caminul cultural);

-    afisierul de la Valea lui Ion (la Caminul cultural);

-    afisierul de la Tirdenii Mari (centrul satului - langa scoala);

-    afisierul de la Poiana Negustorului (langa Scoala Poiana Negustorului).

Art. 2. Se desemneaza domnii Colbu Ion si Malinici Cosmin, politisti locali, sa verifice pe toata aceasta perioada, a se respecta afisarea numai in locurile stabilite, sa comunice eventuale incalcari si sa propuna sanctiunile prevazute de lege.

Art. 3. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau.

disp.afisaj.pdf (57345)

Publicat astazi, 12.04.2019