Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Primarul comunei Blagesti, judetul Bacau,

Avand in vedere prevederile art. 41, alin. (1) din L370/2004, republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si HG 631/2019 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei,

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. "b" din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

DISPUN:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral din raza administrativ - teritoriala a comunei Blagesti, pentru perioada campaniei electorale privind alegerea Presedintelui Romaniei din 2019, dupa cum urmeaza:

-    afisierul din centrul localitatii Blagesti (la Panoschi);

-    afisierul de la Buda (la Caminul cultural);

-    afisierul de la Valea lui Ion (la Caminul cultural);

-    afisierul de la Tirdenii Mari (centrul satului - langa scoala);

-    afisierul de la Poiana Negustorului (langa Scoala Poiana Negustorului).

Art. 2. Se desemneaza domnii Colbu Ion si Malinici Cosmin, politisti locali, sa verifice pe toata aceasta perioada, a se respecta afisarea numai in locurile stabilite, sa comunice eventuale incalcari si sa propuna sanctiunile prevazute de lege.

Art. 3. Prezenta va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau.

Afisaj electoral.pdf (902927)

Publicat astazi, 26.09.2019