Drepturile persoanelor cu handicap

 

 

Pe teritoriul Romaniei, drepturile persoanelor cu handicap se acorda urmatoarelor categorii de beneficiari:

 • adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;

 • copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;

 • persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;

 • persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara indemnizatiei lunare care se acorda indiferent de venituri, diferentiat in functie de gradul de handicap.

In continuare, rezumam si drepturile persoanelor cu dizabilitati:

 • ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;

 • educatie si formare profesionala;

 • ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;

 • asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;

 • locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambient, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;

 • petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;

 • asistenta juridica;

 • facilitate fiscale;

 • evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Prima categorie de servicii oferite persoanelor cu handicap face referire la prestatiile sociale (o forma de sprijin financiar care raspunde unei game largi de nevoi sociale si acopera drepturile universale si/ sau se adreseaza doar persoanelor sau familiilor aflate intr-o situatie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta: locatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii si facilitati).

In acest caz, persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 202 lei;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 91 lei ;

 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 534 lei sau asistent personal.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.

*indemnizatie: are ca rol favorizarea incluziunii sociale si asigurarea unei vieti autonome; indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 166 lei;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 68 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 33.5 lei;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 40 lei.

Persoanele adulte cu handicap usor beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 50 lei.

Nu pot beneficia de prestatii sociale:

 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;

 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;

 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 91 lei;

 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 461 lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 68 lei.

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 33,5 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Nu pot beneficia de drepturile prevazute mai sus copiii cu handicap care se afla in internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de invatamant special sau in alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice.

A doua categorie de servicii oferite persoanelor cu handicap face referire la facilitatile sociale, adresate persoanelor adulte cu handicap si copiiilor deopotriva.

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;

 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Beneficiaza de aceste facilitati si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

 • insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale;

 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.