Pomi fructiferi si vita de vie

Pomi fructiferi si vita de vie
 

 

        Pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru înfiinţarea de vii nobile şi de plantaţii pomicole, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.         Să deţină sau să administreze o exploataţie agricolă comercială de profil;
2.         Să înfiinţeze plantaţiile de viţă de vie sau soiuri nobile pentru struguri de masă şi de vin, a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi cu o structură de specii şi soiuri cu respectarea prevederilor Catalogului Oficial, precum şi a listei soiurilor cultivate prevăzute în cataloagele ţărilor membre ale UE;
3.         Solicitantul sprijinului financiar trebuie să fie înscris în Registrul fermelor şi, după caz, în Registrul plantaţiilor viticole;
4.         Pentru suprafeţele de minimum 3 ha la viţa de vie, 2 ha la pomi şi 0,5 ha la arbuşti fructiferi, este necesar să existe un proiect de înfiinţare a plantaţiei avizat de unităţile de cercetare-dezvoltare de profil;
5.         Folosirea la plantare a materialului săditor viti-pomicol din categoria certificat obţinut din producţia internă sau din import.
Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitanţii depun o cerere şi documente doveditoare la primăriile pe raza cărora este amplasat terenul. Sprijinul financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole, cu soiuri nobile pentru struguri de masă şi de vin, admise în cultură este de 5.540 lei/ha, pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole cu specii seminţoase (de exemplu măr, păr) este de 1.998 lei/ha, iar pentru înfiinţarea plantaţiilor cu specii sîmburoase (cais, piersic, prun, vişin, migdal, nuc) este de 989 lei/ha. Suprafeţele minime pentru care se acordă sprijin financiar sînt, pentru viţa de vie şi pomi fructiferi - de la 1 hectar inclusiv, iar pentru arbuşti fructiferi - de la 0,3 ha inclusiv.