Asigurările obligatorii de locuinţe

Asigurările obligatorii de locuinţe

 
 

Asigurările obligatorii de locuinţe

    Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) se încheie în formă scrisă sau se pot emite electronic de către PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor) sau de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, care au încheiate protocoale de colaborare cu PAID.

    Astfel, poliţele pot fi încheiate în orice agenţie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agenţii acestora sau la oricare altă societate de asigurare care are încheiat un protocol de colaborare cu PAID. Dovada asigurării o reprezintă poliţa PAD, în cazul în care încheiaţi asigurarea la una din companiile membre PAID sau certificatul de asigurare, în cazul emiterii acesteia de către o companie care nu face parte din PAID.

    Primele de asigurare sunt de 10EURO pentru locuinţele din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale  nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic  sau 20 EURO pentru locuinţele din cărămidă, beton armat sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, corespondente unor sume asigurate de 10.000, respectiv 20.000 EURO.

Companiile care fac parte din PAID sau care au încheiate protocoale de colaborare cu PAID:

Companiile membre/acţionari PAID:

 


 


 

Celelalte societăţi de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, care au încheiat protocoale de colaborare cu PAID: