GRATUIT: PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

GRATUIT:  PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

   

CONVOCATOR

Avand in vedere  Ordinul nr 979/05.08.2016 al Directorului general al ANCPI Bucuresti , privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare  a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara , in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 35/28.06.2016 , va aducem la cunostinta ca in  perioada 05 - 06.09.2016 intre orele 09-15.00 , in com Blagesti , se vor efectua masuratori in teren la urmatoarele amplasamente : T 8 parcela 49 – “ Lunca Morii “  in data de 05.09.2016 si T 7 parcela 82     “ Blan Blagesti - Racla 2 , 3 , 4 si 5 “ in data de 06.09.2016. Proprietarii/posesorii de terenuri din aceste amplasamente sunt rugati sa se prezinte in teren in vederea identificarii amplasamentelor , avand asupra lor urmatoarele documente : acte de proprietate , acte de stare civila , acte de identitate, certificate de deces .

Va precizam ca in conformitate cu art 12 alin (3) din Legea 7/1996 , detinatorii de imobile au obligatia de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile , de a prezenta actele juridice referitoare la imobile si de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate .

                                                               Va multumim !                            

SC GEO POINT EXPERT SRL

 

  Avand in vedere  Ordinul nr 979/05.08.2016 pct 3.3.4.2. al Directorului general al ANCPI Bucuresti , privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare  a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara , in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 35/28.06.2016 , proprietarii/posesorii de terenuri din amplasamentele T 8 parcela 49 – “ Lunca Morii “  si  T 7 parcela 82     “ Blan Blagesti - Racla 2 , 3 , 4 si 5 “ sunt rugati ca in perioada 13-15.09.2016 intre orele 09-15.00 sa se prezinte la sediul Primariei Blagesti , in vederea completarii Fisei de date a imobilului . Proprietarii/posesorii de terenuri din aceste amplasamente vor avea asupra lor urmatoarele documente : acte de proprietate in copie legalizata , acte de stare civila , acte de identitate, certificate de deces .

Va multumim !

SC GEO POINT EXPERT SRL

 

Convocare in teren cetateni _ Blagesti.doc (34304)

Convocare Primarie pentru Fisa de date a imobilului _ Blagesti.doc (32256)

Sortare _ parcela 49_ legea 18.xls (4966912)