HOTARAREA NR. 02 DIN 21.01.2019

Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care va fi realizat in anul 2019 de catre beneficiarii venitului minim garantat

HCL 02 din 21.01.2019.pdf (143450)