HOTARAREA NR. 05 DIN 21.01.2019

Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Blagesti, pe anul 2019, al Compartimentului de Asistenta Sociala Blagesti

HCL 05 din 21.01.2019.pdf (365575)