HOTARAREA NR. 06 DIN 21.01.2019

Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual angajat in cadrul Compartimentului Cultura, incepand cu data de 01.01.2019

HCL 06 din 21.01.2019.pdf (114927)