HOTARAREA NR. 10 DIN 21.01.2019

Privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

HCL 10 din 21.01.2019.pdf (147958)