HOTARAREA NR.10 DIN 31 IANUARIE 2018

Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

hcl 10.pdf (89840)