HOTARAREA NR. 11 DIN 21.01.2019

Privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

HCL 11 din 21.01.2019.pdf (142513)