HOTARAREA NR. 13 DIN 22.02.2019

Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL 13.pdf (47234)