HOTARAREA NR. 15 DIN 03.03.2020

Privind aprobarea organigramei si a statelor de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Blagesti si pentru compartimentele subordonate Consiliului Local al comunei Blagesti

HCL 15_03.03.2020.pdf (8182894)