HOTARAREA NR.17 DIN 18 FEBRUARIE 2018

Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul angajat din Compartimentul Activitati de Asistenta Medicala Comunitara si Compartimentul Cultura, precum si a asistentilor personali din cadrul U.A.T. Comuna Blagesti, incepand cu data 01.01.2018

HCL nr.17.PDF (724711)