HOTARAREA NR. 17 DIN 22.02.2019

Privind desemnarea unei persoane din cadrul Consiliului Local al comunei Blagesti, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura si Compartimentului Activitati de Asistenta Medicala Comunitara, pentru activitatea desfasurata in anul 2018, in calitate de evaluator

HCL 17.pdf (88139)