Hotararea nr.17 din 9 martie 2017

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie publica ''CONSTRUIRE SI DOTARE SALA DE SPORT IN SAT BLAGESTI, COMUNA BLAGESTI, JUDETUL BACAU'', la faza de proiectare Studiu de Fezabilitate

hcl17 - martie 2017.pdf (600511)