HOTARAREA NR. 18 DIN 09.03.2020

Privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. si aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

HCL 18_2020.pdf (1902584)