HOTARAREA NR.18 DIN 18 FEBRUARIE 2018

Privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat, de alocatii pentru sprijinirea familiei si de indemnizatii pentru persoane cu handicap/asistent personal

hcl_18_feb2018.pdf (68093)