Hotararea nr.18 din 9 martie 2017

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie publica ''MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA BLAGESTI, JUDETUL BACAU'', la faza de proiectare  DALI

hcl18 - MARTIE 2017.pdf (613228)