HOTARAREA NR. 19 DIN 09.03.2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 19_2020.pdf (624288)