HOTARAREA NR.19 DIN 18 FEBRUARIE 2018

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune si a contractului de inchiriere cu SC RONIMED SRL, reprezentata de medic Ciocirlan Robert Iulian si inchirierii prin incredintare directa a spatiului in suprafata de 41 mp situat in satul Valea lui Ion, cu destinatia Dispensar medical uman, aflat in proprietatea publica a Comunei Blagesti

hcl_19_feb2018.pdf (106378)