HOTARAREA NR. 19 DIN 22.02.2019

Privind aprobarea Planului de Ocupare al Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Blagesti pentru anul 2019

HCL 19.pdf (254128)