HOTARAREA NR.20 DIN 09 MARTIE 2018

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

hcl 20 din 09.03.2018.pdf (66905)