HOTARAREA NR. 20 DIN 22.02.2019

De aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie publica "Gradinita cu program normal cu trei sali de grupa, sat Poiana Negustorului, comuna Blagesti, judetul Bacau"

HCL 20.pdf (525926)