HOTARAREA NR. 22 DIN 09.03.2020

Privind:

            -    stabilirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Blagesti;

            -    atributiile comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Blagesti;        

            -    unele bunuri care apartin domeniului public al comunei Blagesti;

            -    formularul utilizat pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Blagesti;

HCL 22_2020.pdf (5132205)