HOTARAREA NR. 22 DIN 22.02.2019

Privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale pe raza comunei Blagesti

HCL 22.pdf (786498)