HOTARAREA NR.23 DIN 09 MARTIE 2018

Privind aprobarea Planului de Ocupare al Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Blagesti, pentru anul 2018

hcl 23 din 09.03.2018.pdf (665675)