HOTARAREA NR. 23 DIN 29.03.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati dupa aplicarea prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes local, com. Blagesti, jud. Bacau"

HCL 23.pdf (328167)