HOTARAREA NR. 24 DIN 29.03.2019

Privind aprobarea statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Blagesti

HCL 24.pdf (422313)