HOTARAREA NR. 24 DIN 30.04.2020

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

HCL 24 _ 30.04.2020.pdf (1262329)