HOTARAREA NR. 27 DIN 18.04.2019

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Blagesti, pe anul 2019

HCL 27.pdf (1983887)