HOTARAREA NR. 31 DIN 18.04.2019

Privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune cu CMI Dragan Elena reprezentata de medic Dragan Elena si inchirierii prin incredintare directa a spatiului in suprafata de    mp, situat in satul Blagesti, cu destinatia Dispensar medical uman, aflat in proprietatea publica a comunei Blagesti

HCL 31.pdf (140090)