HOTARAREA NR.31 DIN 18 MAI 2018

De emitere a acordului expres in vederea edificarii de constructii cu caracter provizoriu pe terenul ce apartine domeniului privat al comunei Blagesti si face obiectul contractului de inchiriere (locatiune) nr. 4090 din 08.05.2017

hcl 31 din 18.05.2018.pdf (92256)