HOTARAREA NR. 32 DIN 31.05.2019

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe 2019

HCL 32.pdf (84215)