HOTARAREA NR. 33 DIN 31.05.2019

Privind aprobarea reactualizarii numarului de indemnizatii de insotitor si asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, la hotararea nr. 57/08.11.2018

HCL 33.pdf (82774)