HOTARAREA NR.35 DIN 25 iunie 2018

Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Sala de sport cu tribuna 180 locuri" din sat Blagesti, str. Primariei, nr. 830 C, comuna Blagesti, judetul Bacau

hcl 35.pdf (113257)