HOTARAREA NR. 35 DIN 31.05.2019

De revocare a HCL nr. 29/2019 de emitere a acordului Consiliului Local Blagesti, pentru scoaterea temporara din circuitul agricol a suprafetei de 2745 mp teren ce apartine domeniului privat al Comunei Blagesti

HCL 35_2019.pdf (79042)